Betesda Barnehage

Om barnehagen

Betesda Barnehage eies og drives av Betesda Pinsemenighet og har utvidet kristen formålsparagraf. Barnehagen ble åpnet i 1995, men ble bygget på og pusset opp høsten 2017. Barnehagen har en aldersblandet gruppe med barn fra 0-6 år. Vi har et trygt miljø med et stabilt personale. Vi har som mål å se hvert enkelt barn.

Åpningstid: 06.45 - 16.30.

Overordnede mål

Vårt overordnende mål er at barna skal føle at: «Jeg er meg og jeg er bra. I barnehagen har jeg venner og voksne som bryr seg om meg.» Dette er grunnlag for læring på alle plan.

Vi mener det er særdeles viktig å opprette god kontakt med foreldrene og de skal alltid føle seg velkomne til å være sammen med barnet sitt i barnehagen. 

Søk om barnehageplass 

For spørsmål er du velkommen til å ta kontakt med oss. Se kontaktinfo under.

Lillian Moskar
Lillian Moskar
Styrer

Tlf: 463 02 652

barnehage@betesdaheddal.no

Anne Marie Engene
Anne Marie Engene
Styrer

Tlf: 463 02 652

barnehage@betesdaheddal.no

Kari Seltveit
Kari Seltveit
Pedagog
Caroline Moskar
Caroline Moskar
Pedagog
Bente Bakken
Bente Bakken
Assistent
Grace Henriksen
Grace Henriksen
Assistent
Rita Hagen
Rita Hagen
Assistent
Ethel G. Henriksveen
Ethel G. Henriksveen
Renhold
Powered by Cornerstone