Gudstjenester og samlinger

Betesda Heddal er en mangfoldig kirke som har mange aktiviteter og tilbud til mennesker i ulike aldre og livssituasjoner. Søndagene er vårt hovedmøtepunkt, der vi kommer sammen som en stor familie, men vi har også mange mindre møtepunkter og aktiviteter spredt utover resten av uken. Her finner du en kort oversikt.

STORSØNDAG

Hver første søndag i måneden samles alle generasjoner til et fellesskap rundt sang, lovsang, bønn og andakt. Samlingen er tilpasset barn, men på en måte som gjør at alle generasjoner kan ta imot og trives. Etter samlingen er det felles kveldsmat i kaféen.

SØNDAG KL 17

Hver 2. og 4. søndag i måneden samles vi kl. 17 til sang og lovsang, bønn og undervisning. Disse søndagene er det også søndagsskole for barna under møtet. Vi starter felles i hovedsalen, før barna går ut til egen samling. Barna får da tilpasset undervisning, mens de voksne fortsetter samlingen i hovedsalen.

SØNDAG KL 11

Hver 3. søndag i måneden samles vi kl. 11. Disse samlingene er lagt opp som kl. 17 samlingene, men det er ikke søndagsskole.

BØNNEMØTER

Vi samles til bønn og lovsang i Loftstua på tirsdag kl. 19. Samlingen består av lovsang, tilbedelse og bønn.

SMÅFELLESSKAP

På torsdager samles vi i hjemmene til småfellesskap. Kvinner og menn i hver sin uke. Vil du vite mer om småfellesskapene kan du klikke her. 

FORMIDDAGSTREFF

Den siste tirsdagen i måneden samles vi i kaféen kl. 11 til Formiddagstreff med smørbrød, kake og kaffe. Foruten mat samles vi til sang og andakt. Tilbudet er åpent for alle som har anledning en formiddag.

Powered by Cornerstone