Samlinger

Betesda Heddal er en mangfoldig kirke som har mange aktiviteter og tilbud til mennesker i ulike aldre og livssituasjoner. Søndagene er vårt hovedmøtepunkt, der vi kommer sammen som en stor familie, men vi har også mange mindre møtepunkter og aktiviteter spredt utover resten av uken. Her finner du en kort oversikt.

 

STORSØNDAG

Hver første søndag i måneden samles alle generasjoner til et fellesskap rundt sang, lovsang, bønn og andakt. Samlingen er tilpasset barn, men på en måte som gjør at alle generasjoner kan ta imot og trives. 

 

SØNDAG KL 11

På søndag samles vi kl. 11 til sang og lovsang, bønn og undervisning. Mange av disse søndagene er det også søndagsskole for barna under møtet. Vi starter felles i hovedsalen, før barna går ut til egen samling. Barna får da tilpasset undervisning, mens de voksne fortsetter samlingen i hovedsalen.

 

BØNNEMØTER

Vi samles til bønn og lovsang i hovedsalen på tirsdag kl. 19. Samlingen består av lovsang, tilbedelse og bønn. Bønnemøtet holder til i hovedsalen.

 

SMÅFELLESSKAP

På torsdager samles vi i hjemmene til småfellesskap. Kvinner og menn i hver sin uke. Vil du vite mer om småfellesskapene kan du klikke her. 

 

FORMIDDAGSTREFF

Den siste tirsdagen i måneden samles vi i kaféen kl. 11 til Formiddagstreff med smørbrød, kake og kaffe. Foruten mat samles vi til sang og andakt. Tilbudet er åpent for alle som har anledning en formiddag.

Powered by Cornerstone