Sion Sauland

Sion Sauland er en utpost fra Betesda i Heddal.

Leder for arbeidet er Svein Tore Kasin.

Kjære, gode venner!

Igjen minner vi om disse tankene til oss alle. Vi har ett sterkt ønske om at Sion kan være et sted der vi alle står sammen i bønn og lovprisning til Gud. Vi ønsker at det skal være ett sted der vi samles for å be for bygda vår, menneskene som vi bryr oss om, ting som er viktig for oss, men også hverandre. Vi tror at når dette skjer i felleskap forløser det en kraft som er stor og som har stor betydning for våre liv, men også alle de vi lever sammen med. Vi ønsker at vi kan være et «kraftsenter» ved at vi møtes og opphøyer Gud i felleskap. Vi tenker at dette er et helt uforpliktende og fritt felleskap som vi gjør til det vi ønsker selv. Vi har ingen tanker om at noen skal måtte bidra med noe. Vi tror bare så veldig på felleskapet i Jesus. Vi tror det gjør en forskjell å være sammen i tilbedelse og lovprisning.

SALME 122: «Jeg gleder meg over dem som sier til meg: vi vil gå til Herrens hus.»

Velkommen til samlingene!

 

 

 

Powered by Cornerstone