Barn

Betesda driver et stort arbeid for barn og unge, med Søndagsskole, barnekoret Celebration Kids og Junior. Nedover kan du lese mer om aktivitetene og hvem som er ledere. 

SØNDAGSSKOLEN

Søndagsskolen er for barn fra 0 år og oppover. Barn under 3 år må være i følge med en voksen.

Når: Under søndagssmøtene (ikke Storsøndag)

Vi starter felles i hovedmøtet kl 11:00 og går opp i Loftstua i 2.etg etter ca. 15 min. Barnemøtet avsluttes når hovedmøtet er slutt.

På søndagsskolen synger vi, tenner lys, ber, leker og hører om Jesus. Samlingene er basert på undervisningsopplegget Sprell Levende fra Søndagsskolen Norge. 

Les mer om Pinse Ung her!

Ingrid Erlandsen
Ingrid Erlandsen
Søndagsskolen, Leder
Merete Cloumann Kroken
Merete Cloumann Kroken
Søndagsskolen

tlf: +47 901 31 328

Mona Prytz Sætre
Mona Prytz Sætre
Søndagsskolen

+47 478 34 120

Celebration Kids

Celebration Kids er et barnekor for barn fra 5 år og oppover. 

Når?  Hver onsdag fra kl. 17.30 – 18.30.

Vi synger kristne barnesanger og gir barna trening i å stå på en scene. 

Vi opptrer på Storsøndagene/møter i menigheten.

Stine Haagensen Grotbæk
Stine Haagensen Grotbæk
Celebration Kids, leder

Tlf: 907 63 325

Mona Lisa Golebiowski
Mona Lisa Golebiowski
Celebration Kids

Tlf: 940 96 041

Marianne Cloumann Fosse
Marianne Cloumann Fosse
Celebration Kids

Tlf: 415 16 457

Junior'n

Junior'n er et fritidstilbud til barn fra 1. - 7. klasse.

Hva gjør vi? Den første timen holder vi på med ulike aktiviteter f. eks.; lage kort, enkel snekring, maling, tegning, håndarbeid, biljard m.m. Siste del av samlingen har vi andakt og avslutter med noe å bite i.  De barna som vil, får etter tur være med på kjøkkengruppa og lage til maten.

Når?  Hver onsdag fra kl. 17.30 – 18.30.

Junior'n følger skolens ferier. Altså ikke samlinger i vinterferie, påskeferie o.l.

Ingvar Skretting
Ingvar Skretting
Junior, leder

Tlf: 918 05 181

Ingunn Flaaterud
Ingunn Flaaterud
Junior'n
Svein Tore Engene
Svein Tore Engene
Junior'n
Monica Bjerkelund Johansen
Monica Bjerkelund Johansen
Junior'n
Merete Cloumann Kroken
Merete Cloumann Kroken
Junior'n
Reidun Einarsen
Reidun Einarsen
Junior'n
Powered by Cornerstone