Paraguay

Fattige barn får en framtid!

Daghjemmet

I dag oppholder det seg ca. 50 barn under skolealder på hjemmet. De får tre måltider daglig og undervisning. Bestyrerparet har egnet utdannelse for det sosiale arbeidet de utfører og er samtidig forstanderpar i pinsemenigheten i byen. Det medfører at arbeidet gis både en sosial og åndelig profil.

Det er ofte enslige mødre fra slumområdet i PJC som sender barna sine til daghjemmet. På den måten kan mødrene ut å arbeide for å tjene penger til livets opphold. De fleste mødre får jobb som hushjelp, arbeid på søppelplassen eller som selgere på gata.

 

Spørsmål om støtte kan sendes til Jørgen Cloumann med e-postadresse: jorgen@cloumann.no eller med vanlig post til: Raud Rygis v. 39, 3676 Notodden.

Jørgen Cloumann tilhører Betesda, Heddal og er valgt sentralt i pinsebevegelsen som koordinator for dette arbeidet. Dine gaver til dette arbeidet går uavkortet til daghjemmet, ingen administrasjonskostnader påløper i Norge. Konto for arbeidet er: 1644 23 50659. Gaver med skattefradrag kan ordnes gjennom menigheten Betesda, Heddal ved å henvende seg til Cloumann i god tid før nyttårsskiftet.

Powered by Cornerstone