Israel Next

Israel til neste generasjon

Blant den neste generasjonen savnes det et utbredt Israelengasjement. Mangel på undervisning om Israel i mange menigheter, sammen med en stadig økende Israelfiendtlighet i samfunnet, har ikke gjort det lett for de unge. Israel Next ønsker å forandre på dette! Vi arbeider for å skape en sunn, bibelsk forståelse for Israel hos neste generasjon. Et hengivent og aktivt Israelengasjement har en helt naturlig plass blant alle viktige saker en kristen er kalt til å gjøre. Israel Next kaller verdens ungdom til å elske, studere, reise til, be for, engasjere seg for og støtte Israel. 
Bli med Israel Next på en livsforvandlende oppdagelsesreise!

Les mer om Israel Next her!

Powered by Cornerstone