Paraguay

Gunvor og Ingvalds Skrettings arbeid i Paraguay


Selv om vi har god bolig i hovedstaden, blir denne bare brukt som en base, for arbeidet hvor vi er engasjert, ligger i områder nord-nordøst fra hovedstaden. Vi er engasjert i hovedsakelig fire fylker San Pedro, Canindeyu, Alto Parana og Caaguazu.
Menigheten i Choré

Choré er en liten by i et jordbruksområde ca. 250 km fra hovedstaden Asunción. Det er her at vi har hatt vårt hovedvirke de siste seks årene. Det vi har sett her, er nesten som å oppleve det du leser i apostlenes gjerninger. Det vokser og det sprer seg utover i fylket San Pedro, som er et av de fattigste fylkene i landet.

Menigheten har på disse 6 årene vokst fra ca. 50 til i dag å telle ca. 600 aktive medlemmer, fordelt på hovedmenigheten og 37 utposter. Antall utposter vokser stadig.

Hovedpastorer er Higinio og Gladys Molinez, og Gunvor og jeg selv står som medpastorer. Men vi har med oss ca. 40 medarbeidere.

Menighetslokalet

Vi har ved Guds hjelp fått reist et fint lokale i sentrum av Choré som har blitt byens stolthet og storstue, dette rommer ca. 650 personer.Utposter

Videre har vi under bygging tre andre utpostlokaler, men det går sakte, for økonomien er svak. Vi har også ut fra menigheten startet opp i to større byer som ligger ca. 6 mil fra Choré. Det er byene Santani som er den gamle fylkeshovedstaden, og Santa Rosa som er et knutepunkt i sterk vekst.

Det som det legges vekt på i forkynnelse, er disippelgjøring og å gå videre med evangeliet. Resultatet ser vi, det vokser.
Hjelpesendinger

Hjelpesending fra Norge har vi hatt regelmessig i alle disse årene. I snitt har vi vel fått utsendt 2 containere i året. Disse har vært lastet med jordbruksredskaper, skolepulter, stoler til møtelokale, klær, rullestoler, gåstoler, sko, leker, sykler, kjøkkenutstyr, mm.


Arbeid blant indianere

I indianerarbeidet er vi engasjert i vårt gamle felt Paso Cadena. Ut fra menigheten i Choré har vi nådd ut til en helt ny indianerkoloni. Her har vi opplevd at flere har blitt frelst og døpt.

Blant aché indianerne er vi engasjert i kolonien Kuetuvy.  Aché indianerne ble i tidligere år forfulgt og forsøkt utryddet. De voksne ble drept, og barna solgt. Disse som vi arbeider blant, kom ut av skogen i 1976.
Stiftelsen Suenos

Stiftelsen Suenos, er et arbeid rettet mot og for studerende ungdom. Ungdom fra fattige familier får stipender til universitet eller høgskole. I inneværende år har vi ansvaret for 47 studenter. Disse studerer bl.a. data, regnskap og administrasjon, agronom, juss, medisin, lærer, sykepleier, musikk.

Ved dette arbeidet er vi med og gir en mulighet til de som ikke hadde noen mulighet hadde, og vi ser at det nytter.

Denne stiftelsen er en ren filantropisk stiftelse, og er registrert i Brønnøysund registeret med eget styre, eget regnskap og revisjon av statsautorisert revisor.

Daghjem/ skole


Fattige barn får en framtid!


PYM har gjennom NORAD bygd et daghjem for de fattigste barn i PJC. PJC står for Pedro Juan Caballero, er en grenseby mot Brasil i Nord-Øst Paraguay. Fra 1993 bygde og drev norske misjonærer daghjemmet. I 1999 overtok de nasjonale driften.


Den økonomiske situasjonen i Paraguay er meget dårlig. De nasjonale makter ikke å videreføre driften uten økonomisk hjelp utenfra. Alternativet er at de fine bygningene blir stående tomme og at barna blir henvist til gata. Med mye kriminalitet i området er dette ikke noen god og verdig løsning.


PYM sammen med noen pinsemenigheter (Betesda, Heddal er blant dem) har derfor satt seg fore å hjelpe slik at driften kan fortsette.  Vi henvender oss derfor til DEG og ber om din hjelp. Ingen kan hjelpe alle, men med et målrettet arbeid kan vi hjelpe noen. Ditt bidrag vil bety mye for disse barna og det den norske stat har investert i daghjemmet vil ikke være forgjeves.Daghjemmet


I dag oppholder det seg ca. 50 barn under skolealder på hjemmet. De får tre måltider daglig og undervisning. Bestyrerparet har egnet utdannelse for det sosiale arbeidet de utfører og er samtidig forstanderpar i pinsemenigheten i byen. Det medfører at arbeidet gis både en sosial og åndelig profil.

Det er ofte enslige mødre fra slumområdet i PJC som sender barna sine til daghjemmet. På den måten kan mødrene ut å arbeide for å tjene penger til livets opphold. De fleste mødre får jobb som hushjelp, arbeid på søppelplassen eller som selgere på gata.


Grunnskolen

For å hjelpe barn som er i skolealder, er det startet privatskole. Barna starter dagen med mat, bibel og bønn. Mange gjør det godt til eksamen og trives godt på skolen. Dette gir et godt livsgrunnlag for framtiden.


Grunnskolen fungerte godt fra 2002 til 2013, og mange av barna ble frelst som en i dag finner igjen i flere menigheter i PJC. De fleste av barna har funnet sin plass i den menigheten hvor bestyrerparet er pastorpar.

Fra 2013 til 2016 har vi ikke hatt grunnskole, ledelsen på daghjemmet og vi i Norge har tenkt mye og bedt om ledelse for hvordan fremtiden skulle bli for dette flotte anlegget. Senhøstes 2015 fikk ledelsen på daghjemmet tro for å starte opp igjen med grunnskole. En liten menighet i Norge ble ledet til å gi en stor gave til daghjemmet. Dette skapte en ny giv og grunnskolen ble startet opp igjen. I dag har vi bare 1. klasse, men grunnskolen blir økt med en klasse hvert år da hovedrekrutteringen av elever kommer fra daghjemmet.


Fadderskap

Økonomien er alltid et problem. Daghjemmet ligger i en meget fattig bydel av PJC nær søppelplassen. Ofte er det mor som er eneforsørger for barna. For å kunne jobbe er hun avhengig av et trygt sted å sende barna på dagen og den økonomiske evnen er relativt svak. For at ting skal gå rett for seg har vi valgt å lage et fadderskap som ikke er knyttet opp mot et bestemt barn, men heller en plass for et barn på daghjemmet eller skolen. Vi setter støtte til plass for et barn til 250 kr/mnd. Det går selvfølgelig an å støtte flere plasser.Spørsmål om støtte kan sendes til Jørgen Cloumann med e-postadresse: jorgen@cloumann.no eller med vanlig post til: Raud Rygis v. 39, 3676 Notodden.

Jørgen Cloumann tilhører Betesda, Heddal og er valgt sentralt i pinsebevegelsen som koordinator for dette arbeidet. Dine gaver til dette arbeidet går uavkortet til daghjemmet, ingen administrasjonskostnader påløper i Norge. Konto for arbeidet er: 1644 23 50659. Gaver med skattefradrag kan ordnes gjennom menigheten Betesda, Heddal ved å henvende seg til Cloumann i god tid før nyttårsskiftet.Dette skjer på Betesda:


Tirsdag 25. februar

kl 11:00 Formiddagstreff

kl 19:00 Bønnemøte


Onsdag 26. februar

kl 16:00 FellesskapsMIDDAG

kl 17:00 Tentro

kl 17:00 Celebration Kids

kl 17:30 Junior'n

kl 19:30 Sion Sauland Møte m/Pål Pedersen


Torsdag 27. februar

kl 19:00 Småfellesskap herrer


Fredag 28. februar

kl 20:00 Husmøte ungdommene


Søndag 1. mars

kl 17:00 Storsøndag med bibelutdeling til 3. kl. 

Ståle Solberg

Celebration Kids


Mandag 2.mars

kl 17:00 KnøtteKRIK


Tirsdag 3. mars

kl 19:00 Bønnemøte


Onsdag 4. mars

kl 10:30 Andakt på Haugmotun

kl 16:00 FellesskapsMIDDAG

kl 17:00 Tentro

kl 17:00 Celebration Kids

kl 17:30 Junior'n


Torsdag 5. mars

kl 19:00 Småfellesskap damer


Fredag 6. mars

kl 20:00 Filmkveld for ungdommene


Søndag 8. mars

kl 11:00 Møte 

Pål Pedersen

Husbandet

Anne Sofie Timland

Barnevelsignelse


Mandag 9.mars

kl 17:00 KnøtteKRIK


Tirsdag 10. mars

kl 19:00 Bønnemøte


Onsdag 11. mars

kl 16:00 FellesskapsMIDDAG

kl 17:00 Tentro

kl 17:00 Celebration Kids

kl 17:30 Junior'n


Torsdag 12. mars

kl 19:00 Småfellesskap herrer


Fredag 13. mars

kl 20:00 Husmøte ungdommene


Søndag 15.mars

kl 11:00 Møte

Bjarne Thorstein Grotbæk

Menighetsmusikken


Mandag 16.mars

kl 17:00 KnøtteKRIK


Tirsdag 17. mars

kl 19:00 Bønnemøte


Onsdag 18. mars

kl 10:30 Andakt på Haugmotun

kl 16:00 FellesskapsMIDDAG

kl 17:00 Tentro

kl 17:00 Celebration Kids

kl 17:30 Junior'n

kl 19:30 ÅRSMØTE


Torsdag 19. mars

kl 19:00 Småfellesskap damer


Fredag 20.mars

kl 20:00 Ungdomsmøte


Søndag 22.mars

kl 17:00 ÅRSFEST

Pål Pedersen

Fase 2

Bevertning

- menigheten tar med mat

Betesda Heddal, Heddalsveien 350, 3676 Notodden     

Telefon: 35020251