PARAGUAY

Gunvor og Ingvalds Skrettings arbeid i Paraguay

 

Vi er engasjert i hovedsakelig fire fylker: San Pedro, Canindeyu, Alto Parana og Caaguazu.

 

Menigheten i Choré

Choré er en liten by i et jordbruksområde ca. 250 km fra hovedstaden Asunción. Det er her de har hatt sitt hovedvirke de siste årene. Det de har sett her, er nesten som å oppleve det du leser i apostlenes gjerninger. Det vokser og det sprer seg utover i fylket San Pedro, som er et av de fattigste fylkene i landet.

Menigheten har på 6 år vokst fra ca. 50 til i dag å telle ca. 600 aktive medlemmer, fordelt på hovedmenigheten og 37 utposter. Antall utposter vokser stadig.

Hovedpastorer er Higinio og Gladys Molinez, og Gunvor og Ingvald selv står som medpastorer.

 

Menighetslokalet

Vi har ved Guds hjelp fått reist et fint lokale i sentrum av Choré som har blitt byens stolthet og storstue, dette rommer ca. 650 personer.

 

Utposter

Videre har vi under bygging tre andre utpostlokaler, men det går sakte, for økonomien er svak. Vi har også ut fra menigheten startet opp i to større byer som ligger ca. 6 mil fra Choré. Det er byene Santani som er den gamle fylkeshovedstaden, og Santa Rosa som er et knutepunkt i sterk vekst.

Det som det legges vekt på i forkynnelse, er disippelgjøring og å gå videre med evangeliet. Resultatet ser vi, det vokser.

 

Hjelpesendinger

Hjelpesending fra Norge har vi hatt regelmessig i alle disse årene. I snitt har vi vel fått utsendt 2 containere i året. Disse har vært lastet med jordbruksredskaper, skolepulter, stoler til møtelokale, klær, rullestoler, gåstoler, sko, leker, sykler, kjøkkenutstyr, mm.

 

Arbeid blant indianere

I indianerarbeidet er vi engasjert i vårt gamle felt Paso Cadena. Ut fra menigheten i Choré har vi nådd ut til en helt ny indianerkoloni. Her har vi opplevd at flere har blitt frelst og døpt.

Blant aché indianerne er vi engasjert i kolonien Kuetuvy.  Aché indianerne ble i tidligere år forfulgt og forsøkt utryddet. De voksne ble drept, og barna solgt. Disse som vi arbeider blant, kom ut av skogen i 1976.
 

Stiftelsen Suenos

Stiftelsen Suenos, er et arbeid rettet mot og for studerende ungdom. Ungdom fra fattige familier får stipender til universitet eller høgskole. I inneværende år har vi ansvaret for 47 studenter. Disse studerer bl.a. data, regnskap og administrasjon, agronom, juss, medisin, lærer, sykepleier, musikk.

Ved dette arbeidet er vi med og gir en mulighet til de som ikke hadde noen mulighet hadde, og vi ser at det nytter.

Denne stiftelsen er en ren filantropisk stiftelse, og er registrert i Brønnøysund registeret med eget styre, eget regnskap og revisjon av statsautorisert revisor.

Powered by Cornerstone