Daghjem / skole

Fattige barn får en framtid!

PYM har gjennom NORAD bygd et daghjem for de fattigste barn i PJC. PJC står for Pedro Juan Caballero, er en grenseby mot Brasil i Nord-Øst Paraguay. Fra 1993 bygde og drev norske misjonærer daghjemmet. I 1999 overtok de nasjonale driften.

Den økonomiske situasjonen i Paraguay er meget dårlig. De nasjonale makter ikke å videreføre driften uten økonomisk hjelp utenfra. Alternativet er at de fine bygningene blir stående tomme og at barna blir henvist til gata. Med mye kriminalitet i området er dette ikke noen god og verdig løsning.

PYM sammen med noen pinsemenigheter (Betesda, Heddal er blant dem) har derfor satt seg fore å hjelpe slik at driften kan fortsette.  Vi henvender oss derfor til DEG og ber om din hjelp. Ingen kan hjelpe alle, men med et målrettet arbeid kan vi hjelpe noen. Ditt bidrag vil bety mye for disse barna og det den norske stat har investert i daghjemmet vil ikke være forgjeves.

 

Daghjemmet

I dag oppholder det seg ca. 50 barn under skolealder på hjemmet. De får tre måltider daglig og undervisning. Bestyrerparet har egnet utdannelse for det sosiale arbeidet de utfører og er samtidig forstanderpar i pinsemenigheten i byen. Det medfører at arbeidet gis både en sosial og åndelig profil.

Det er ofte enslige mødre fra slumområdet i PJC som sender barna sine til daghjemmet. På den måten kan mødrene ut å arbeide for å tjene penger til livets opphold. De fleste mødre får jobb som hushjelp, arbeid på søppelplassen eller som selgere på gata.

 

Grunnskolen

For å hjelpe barn som er i skolealder, er det startet privatskole. Barna starter dagen med mat, bibel og bønn. Mange gjør det godt til eksamen og trives godt på skolen. Dette gir et godt livsgrunnlag for framtiden.

Grunnskolen fungerte godt fra 2002 til 2013, og mange av barna ble frelst som en i dag finner igjen i flere menigheter i PJC. De fleste av barna har funnet sin plass i den menigheten hvor bestyrerparet er pastorpar.

Fra 2013 til 2016 har vi ikke hatt grunnskole, ledelsen på daghjemmet og vi i Norge har tenkt mye og bedt om ledelse for hvordan fremtiden skulle bli for dette flotte anlegget. Senhøstes 2015 fikk ledelsen på daghjemmet tro for å starte opp igjen med grunnskole. En liten menighet i Norge ble ledet til å gi en stor gave til daghjemmet. Dette skapte en ny giv og grunnskolen ble startet opp igjen. I dag har vi bare 1. klasse, men grunnskolen blir økt med en klasse hvert år da hovedrekrutteringen av elever kommer fra daghjemmet.

 

Fadderskap

Økonomien er alltid et problem. Daghjemmet ligger i en meget fattig bydel av PJC nær søppelplassen. Ofte er det mor som er eneforsørger for barna. For å kunne jobbe er hun avhengig av et trygt sted å sende barna på dagen og den økonomiske evnen er relativt svak. For at ting skal gå rett for seg har vi valgt å lage et fadderskap som ikke er knyttet opp mot et bestemt barn, men heller en plass for et barn på daghjemmet eller skolen. Vi setter støtte til plass for et barn til 250 kr/mnd. Det går selvfølgelig an å støtte flere plasser.

Spørsmål om støtte kan sendes til Jørgen Cloumann med e-postadresse: jorgen@cloumann.no eller med vanlig post til: Raud Rygis v. 39, 3676 Notodden.

Jørgen Cloumann tilhører Betesda, Heddal og er valgt sentralt i pinsebevegelsen som koordinator for dette arbeidet. Dine gaver til dette arbeidet går uavkortet til daghjemmet, ingen administrasjonskostnader påløper i Norge. Konto for arbeidet er: 1644 23 50659. Gaver med skattefradrag kan ordnes gjennom menigheten Betesda, Heddal ved å henvende seg til Cloumann i god tid før nyttårsskiftet.

Powered by Cornerstone