Kalender/Takkefest

Takkefest

Takkefest

Avskjedsfest for Pål Pedersen

Pål Pedersen har vært engasjert som pastor i Betesda Heddal i 2 år. Når vi nå har fått ansatt nytt pastorpar fra høsten ønsker vi å ha en takkefest for å vise at vi setter pris på den innsaten Pål har lagt ned de siste årene. 

Mer info kommer.

Powered by Cornerstone