PÅSKENS MØTER


Påskens møter blir som tidligere felles med Pinsekirken Betania Notodden. Nytt av året er at vi kombinerer møtene med en utstilling av Reidar Kolbrek's Kristusbilder. Mer informasjon kommer snart!


REIDAR KOLBREK - født i Hokksund i 1939 - er en allsidig kunstner og kan vise til en rekke utstillinger i inn-og utland. Og folk liker bildene hans. I oljemaleriene brukes kraftige farger og sterke penselstrøk og malingen legges på i tykke lag. Siden 1973 har Kolbrek vært bosatt i
Rauland og det er fra øvre Telemark han henter de fleste motivene sine. Men han er også kjent for sine sterke religiøse bilder.

Det var i 1982 han begynte på det krevende prosjektet å skildre Jesu lidelse og død. Han leste mye i Bibelen, leste og malte, strevde med å få lidelsen og smerten sterk nok. Uttrykket måtte være krasst og voldsomt. Så fulgte heldigvis oppstandelsen, full av lys og glede! ” Maleren malte seg til personlig tro” - en tro han ønsker å formidle til andre. I årenes
løp har Kolbrek malt en rekke Kristusbilder. De største brukes bare til evangelisering, som han uttrykker det, og er ikke til salgs. De blir vist på utstillinger, han har hatt dem med rundt i menigheter og fengsler. Til og med på Cuba har kunstneren stilt ut. Og overalt har interessen for bildene og det de formidler vært stor. ”Med bildene ønsker jeg å peke på at Jesus Kristus bar alles synd opp på Korset og at han døde og oppsto for alle mennesker. Også for deg og meg.”

”Disse bildene er blitt min talerstol”, sier Reidar Kolbrek.


Og denne påsken får du altså mulighet til å se Kristusbildene på Betesda Heddal. 


Har du lyst til å gi en gave til menighetens arbeid?


Konto: 2699.07.11770

Takk for din gave!

VIPPS

Nå kan du også Vippse en gave til menigheten!


- Søk på  "Betesda" eller #22913

- Velg "Gaver og kollekt"

Gaver med skattefradrag


Det finnes en ordning som gir oss mulighet til å få skattefradrag for alle gaver vi gir til Betesda. Dvs. at du slipper å betale skatt for de pengene du gir menigheten. Disse pengene får du tilbake på skatteoppgjøret.

Det er en øvre grense på 50 000 kr du får fradrag for. Det gir deg inntil 11 000 kr i redusert skatt!


Dersom du ønsker å benytte deg av dette må du fylle ut dette skjemaet (klikk her)

Returner ferdig utfylt skjema til kasserer@betesdaheddal.no.

Kontonr du må benytte er:

2699.11.33045


Takk for gaven du er med og gir!

Følg oss på Facebook!


Dette skjer på Betesda:


Tirsdag 25. februar

kl 11:00 Formiddagstreff

kl 19:00 Bønnemøte


Onsdag 26. februar

kl 16:00 FellesskapsMIDDAG

kl 17:00 Tentro

kl 17:00 Celebration Kids

kl 17:30 Junior'n

kl 19:30 Sion Sauland Møte m/Pål Pedersen


Torsdag 27. februar

kl 19:00 Småfellesskap herrer


Fredag 28. februar

kl 20:00 Husmøte ungdommene


Søndag 1. mars

kl 17:00 Storsøndag med bibelutdeling til 3. kl. 

Ståle Solberg

Celebration Kids


Mandag 2.mars

kl 17:00 KnøtteKRIK


Tirsdag 3. mars

kl 19:00 Bønnemøte


Onsdag 4. mars

kl 10:30 Andakt på Haugmotun

kl 16:00 FellesskapsMIDDAG

kl 17:00 Tentro

kl 17:00 Celebration Kids

kl 17:30 Junior'n


Torsdag 5. mars

kl 19:00 Småfellesskap damer


Fredag 6. mars

kl 20:00 Filmkveld for ungdommene


Søndag 8. mars

kl 11:00 Møte 

Pål Pedersen

Husbandet

Anne Sofie Timland

Barnevelsignelse


Mandag 9.mars

kl 17:00 KnøtteKRIK


Tirsdag 10. mars

kl 19:00 Bønnemøte


Onsdag 11. mars

kl 16:00 FellesskapsMIDDAG

kl 17:00 Tentro

kl 17:00 Celebration Kids

kl 17:30 Junior'n


Torsdag 12. mars

kl 19:00 Småfellesskap herrer


Fredag 13. mars

kl 20:00 Husmøte ungdommene


Søndag 15.mars

kl 11:00 Møte

Bjarne Thorstein Grotbæk

Menighetsmusikken


Mandag 16.mars

kl 17:00 KnøtteKRIK


Tirsdag 17. mars

kl 19:00 Bønnemøte


Onsdag 18. mars

kl 10:30 Andakt på Haugmotun

kl 16:00 FellesskapsMIDDAG

kl 17:00 Tentro

kl 17:00 Celebration Kids

kl 17:30 Junior'n

kl 19:30 ÅRSMØTE


Torsdag 19. mars

kl 19:00 Småfellesskap damer


Fredag 20.mars

kl 20:00 Ungdomsmøte


Søndag 22.mars

kl 17:00 ÅRSFEST

Pål Pedersen

Fase 2

Bevertning

- menigheten tar med mat

Betesda Heddal, Heddalsveien 350, 3676 Notodden     

Telefon: 35020251