Kontakt

Betesda pinsemenighet holder til i Heddalsveien 350, rett ved E134, 5 km fra Notodden sentrum, på vei mot Haugesud.

Hovedpastor

Simon Bjerkelund Johansen

Kontaktinfo:

Mobil 952 01 923

E-post: pastor@betesdaheddal.no

Eldsterådet på Betesda:

Ståle Solberg, mob: 97050342, e-post: stasol@me.com

Ole Arvid Kolbjørnsrud, mob 91550721, e-post: oak@nenett.no

Svein Tore Kasin, mob: 90925405, leder for utpostmenigheten i Sauland.

 

Administrativ leder

 

Merete Cloumann Kroken

Kontaktinfo:

Mobil: 90 13 13 28

E-post: merete@betesdaheddal.no

Ønsker du å gi en gave til menighetsarbeidet?

 

Da kan du benytte vårt kontonummer: 2699.07.11770

Takk for gaven du er med og gir!

 

VIPPS

Nå kan du også Vippse en gave til menigheten!

 

- Søk på "Betesda" eller #22913

- Velg "Gaver og kollekt"

Gaver med skattefradrag

 

Det finnes en ordning som gir oss mulighet til å få skattefradrag for alle gaver vi gir til Betesda. Dvs. at du slipper å betale skatt for de pengene du gir menigheten. Disse pengene får du tilbake på skatteoppgjøret.

Det er en øvre grense på 25 000 kr du får fradrag for, men det er selvfølgelig lov å gi mer! :) Det gir deg inntil 6 750 kr i redusert skatt!

 

Dersom du ønsker å benytte deg av dette må du fylle ut dette skjemaet (klikk her)

Returner ferdig utfylt skjema til kasserer@betesdaheddal.no.

Kontonr du må benytte er:

2699.11.33045

 

Takk for gaven du er med og gir!

Leder for barnearbeidet:

 

barn@betesdaheddal.no

Leder for ungdomsarbeidet:

 

Det er for tiden vår hovedpastor som har ansvaret for ungdomarbeidet.

Simon B. Johansen

Mobil: 952 01 923

ungdom@betesdaheddal.no

 

Misjonskontakt:

 

 

misjon@betesdaheddal.no

Betesda Omsorgsteam:

 

Margith Bøen

Mob: 928 61 657

omsorg@betesdaheddal.no

Kontakt oss!

Har du tips til hjemmesiden eller ønsker å kontakte oss av andre grunner så benytt gjerne skjemaet under:

 
 
 

Betesda barnehage

 

Anne Marie Engene og Lillian Moskar

Tlf: 35020710

barnehage@betesdaheddal.no

 

Dette skjer på Betesda:

 

Tirsdag 19. mars

kl 19:00 Bønnemøte

 

Onsdag 20. mars

kl 10:30 Andakt på Haugmotun

IKKE FellesskapsMIDDAG

- avlyst pga mangel på folk

kl 17:00 Celebration Kids

kl 17:30 Junior'n

 

Torsdag 21. mars

kl 19:00 ÅRSMØTE

 

Lørdag 23. mars

kl 20:00 Ungdomsmøte

 

Søndag 24. mars

ÅRSFEST m/bevertning

Simon B. Johansen

 

Mandag 25.mars

kl 17:00 KnøtteKRIK

 

Tirsdag 26. mars

kl 11:00 Formiddagstreff

kl 19:00 Bønnemøte

 

Onsdag 27.mars

kl 17:00 Celebration Kids

kl 17:00 Tentro

kl 17:30 Junior'n

 

Søndag 31. mars

kl 17:00 Møte

Simon B. Johansen

Fase 2

Søndagsskole

 

 

 

 

 

 

 

Betesda Heddal, Heddalsveien 350, 3676 Notodden     

Telefon: 35020251     

Hovedpastor: Simon Bjerkelund Johansen tlf: 952 01 923

Medpastor: Ole Arvid Kolbjørnsrud tlf: 915 50 721