Barnevelsignelse

Barnevelsignelse


"La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke" sier Jesus.


I Betesda praktiserer vi barnevelsignelse. Dette er en høytidsdag, og det bærer også møtet preg av. Modellen for barnevelsignelsen er hentet fra Jesus som tok de små barn til seg og velsignet dem.


Foreldrene til barnet samler sin nærmeste familie. Pastoren tar barnet i sine armer og velsigner det nye familiemedlemmet. I dette ligger også en påminnelse om familiens og menighetens ansvar for å følge opp barnet med forbønn og omsorg i oppveksten. Foreldrene får også overrakt en barnebibel fra barnearbeidet i Betesda som gave til barnet.


Dersom du ønsker å få ditt barn velsignet ta kontakt med pastor Simon Bjerkelund Johansen på tlf: 95 20 19 23 eller pastor@betesdaheddal.no 

Betesda Heddal, Heddalsveien 350, 3676 Notodden     

Telefon: 35020251     

Forstander Willy K Dahlskås: 95172991